עבירות מין

עבירות מין – אונס, תקיפה מינית, הטרדה ועוד…

מהן עבירות מין?

עבירות מין הוא שם כולל למספר עבירות שניתן להצביע על המניע לגרימתן כמניע מיני בדרך כלל על בסיס מגדרי. עבירות מין לרוב מופנות כלפי נשים אם כי קיימים מקרים שעבירות המין מופנות כלפי גברים. עבירות אלו כוללות את עבירת האונס החמורה ביותר וכן מעשי סדום,  מעשה מגונה והטרדה מינית.

עבירת האונס

אונס הוא בעילת אישה שלא בהסכמה – המוגדר בסעיף 345 לחוק העונשין. בעילה מוגדרת כהחדרה של איבר גוף או חפץ לאיבר המין הנשי, והיא יכולה להתרחש תוך כדי ניצול יחסי מרות או עבודה. העונשים על אונס הם עונשים כבדים והם מגיעים עד כדי 20 שנות מאסר.

לקבלת סיוע משפטי של עורך דין פלילי, לחץ כאן: יעוץ משפטי

במקרים דחופים צור קשר 24 שעות ביממה
בטלפון: 1-800-800-891

המקור ההיסטורי לעבירת האונס הוא במשפט האנגלי – שם היא התפתחה בתחילה כטענת הגנה כנגד עבירת הניאוף שעברה מן העולם דהיינו אישה שהייתה מואשמת בניאוף הייתה מעלה את טענת האונס כנגד הרשעתה, תפיסות אלו של אונס כטענת הגנה עדיין לא נעלמו לחלוטין מהעולם, שכן בעבירת האונס, יש התמקדות רבה בהתנהגות הקורבן כמו גם בהתנהגות התוקף.

עבירות מין נוספות

מעשה סדום – מעשי סדום הוא החדרת איבר גוף או חפץ לפי הטבעת וענישתו דומה לענישה בגין אונס.
מעשה מגונה – הוא מעשה השפלה על רקע מיני.

החוק למניעת הטרדה מינית מהווה הגנה בפני עבירות מין קלות יותר שמרכזם התבטאויות מיניות העלולות לפגוע באדם. כך לדוגמא מתוך דברי ההסבר לחוק:

"החוק למניעת הטרדה מינית נועד להגביר את המודעות הציבורית לחומרת התופעה של הטרדה מינית, תוך חינוכו של הציבור הרחב לכיבוד הזולת. החוק אינו מתיימר לאכוף מוסר או להתערב ביחסים חברתיים מרצון, אלא למנוע מאדם לכפות את עצמו על מי שאינו מעוניין בכך, ובמיוחד כשהדבר נעשה תוך שימוש לרעה בעמדת כוח"

החוק למניעת הטרדה מינית ספג ביקורת לא פשוטה אשר מהותה הוא מתן כוח רב לנשים ואצבע קלה על ההדק תוך כדי פגיעה באיזון העדין שבין יחסי גברים ונשים.

הקשיים שמתעוררים בהרשעה בעבירות מין

קשיים רבים מתעוררים בבואנו להכריע בשאלות של עבירות מין, כך לדוגמא פעמים רבות אנו נתקלים במצב של "מילה מול מילה". כאשר בית המשפט צריך לבחור לאיזה צד להאמין.

קשיים נוספים שקיימים הם קשיים פרשניים לדוגמא כאשר דנים בעבירת האונס מהי חוסר הסכמה? או דוגמא אחרת מעבירת ההטרדה המינית, מהי התבטאות מינית פוגעת?קשיים אלו מהווים תמיד מחלוקת בכל התדיינות משפטית בנושא של עבירות מין וזה הכרחי להכיר את החוקים ואת פסיקות בית המשפט בכדי להיערך בהתאם.

היסוד הנפשי הנדרש בעבירות מין

היסוד הנפשי הוא כינוי למצב דברים בו על אדם להיות בעת ביצוע העבירה בכדי להיות מורשע באותה עבירה, כאשר בעבירות מין עסקינן היסוד הנפשי הנדרש להוכחה הוא מחשבה פלילית הקובע כי על אדם להיות מודע לנסיבות העבירה – כך לדוגמא אדם שאינו מודע לכך שאישה אינה מסכימה אינו יכול להיות מורשע באונס. שאלת המודעות היא שאלה נוספת אשר בית המשפט נדרש לה רבות, וכפי שנכתב ידע מקצועי לצורך הכרעה בשאלה זו הוא הכרחי במהלך המשפט.

עורך דין פלילי בתחום עבירות מין

עבירות מין הם עבירות הנתונות לפרשנות רחבה, לעדויות לא פשוטות, ולדיון ציבורי נוקב. החוקים המרכיבים את עבירות המין כפי שמוזכרים הם חוקים מורכבים ויותר מכך פורשו באופן סותר בפסיקות בית המשפט השונות.

על חשיבותו של הייעוץ המשפטי שניתן על ידי עורך דין פלילימקצועי – אפשר ללמוד יותר מהכול מפרשת קצב שהסעירה את המדינה לאחרונה, שם כתוצאה מייעוץ משפטי נכון ומקצועי הנשיא לשעבר זכה להגנה רחבה. כאשר מי מימכם נתקל לסיטואציה הלא נעימה של הטרדה מינית זה חיוני ביותר שיהיו לצידו מומחים לתחום הפלילי שיוכלו להעריך את מצבו המשפטי ולתת לו את הייעוץ המקצועי ביותר.

לקבלת סיוע משפטי של עורך דין פלילי, לחץ כאן: יעוץ משפטי

במקרים דחופים צור קשר 24 שעות ביממה
בטלפון: 052-3295296

Comments are closed.